پی نما(2)

10.22081/poopak.2021.70406

پی نما(2)


پادشاه مردم آزار ( صفحه دوم)

 

 

5. یک نفر پادرمیانی کرد و صبا آزاد شد. فتحعلی‌شاه دوباره شعر گفت:

فتحعلی‌شاه: صبا ببین شعر جدیدم چه‌طور است؟

6. صبا: پیش از آن‌که دستور بدهید خودم به طویله می‌روم.

7. فتحعلی‌شاه اجازه داد صبا را پیش او بیاورند، تا شعر جدیدش را ادامه بدهد. فتحعلی‌شاه: روز عید است و به هر شاخه نم باران است.

8. صبا فرصت را مناسب دید تا آن شعر را ادامه بدهد و برای همیشه آزاد شود. صبا: روز بخشیدن تقصیر گنهکاران است!

صبا با گفتن ادامه‌ی شعر فتحعلی‌شاه از طویله آزاد شد و به خانه رفت.

***

صبا کاشانی، شاعر معروف ایرانی در زمان قاجاریه و شاعر بزرگ قصر فتحعلی‌شاه قاجار بود. او در سال 1237 قمری از دنیا رفت.

CAPTCHA Image