سماور-آن روزها


سماور

محبوبه صمصام‌شریعت

کنارش می‌نشینم

قُل و قُل می‌کند باز

صدای او قشنگ است

شبیه چیست؟ آواز

 

اگر چه دل‌نشین است

صدای او به گوشم

ولی می‌گوید انگار

که من تا کی بجوشم؟

 

خبر باید کنم زود

پدر یا مادرم را

برای این‌که خیلی

تب او رفته بالا

 

آن روزها

فاطمه نقی‌زاده (کاشانی)

آن روزها معلم

از ما که درس می‌خواست

تق تق به تخته می‌زد

یعنی حواست این‌جاست؟

 

با بچه‌ها سر صف

از نور می‌سرودیم

در زنگ‌های تفریح

لبریز خنده بودیم

 

این روزها اگر چه

در خانه در تلاشیم

اما نمی‌توانیم

دل‌تنگ هم نباشیم

CAPTCHA Image