10.22081/poopak.2021.70409

بیایید کاردستی بسازیم

کلیدواژه‌ها

بیایید کاردستی بسازیم

کیف زیبا

وجیهه سالاری

وسایل لازم: دو عدد بشقاب توگود یک‌بار مصرف، قیچی، کاموا، چسبِ قرمز و مشکی.

1- یک بشقاب را از وسط قیچی کنید.

2- مانند شکل دو بشقاب را سوراخ کنید.

3- دو بشقاب را با کاموا به یک‌دیگر متصل کنید.

4- با ماژیک چشم صورتک را بکشید و برای لپ‌های آن، از کاغذ یا چسب رنگی استفاده کنید.

5- حالا می‌توانید بعضی از وسایل‌تان را داخل آن بگذارید.

6- شما می‌توانید کیف خود را در جالباسی آویزان کنید یا به دیوار بچسبانید.

CAPTCHA Image