ماه ها و اسم ها

10.22081/poopak.2020.70455

ماه ها و اسم ها


ماه‌ها و اسم‌ها

دوازدهمین ماه سال

طیبه شامانی

ماه اسفند پر از اتفاق‌های قشنگ است. یکی از این اتفاق‌ها تولد حضرت علیA امام اول ما شیعیان است. تنها کسی که در خانه‌ی خدا به دنیا آمد. روز تولد امام علیA بهترین پدر دنیا را، روز پدر نام‌گذاری کرده‌اند. وای چه روز خوبی! من برای پدرم می‌خواهم یک عطر بخرم. تو برای پدرت چه چیزی می‌خری؟

پانزدهم اسفند هم روز درخت‌کاری است. به قول شاعر:

به دست خود درختی می‌نشانم

به پایش جوی آبی می‌کشانم

من پارسال در باغچه‌ی خانه‌ی پدربزرگم یک نهال کوچک هلو کاشتم. پدربزرگم گفته ان‌شاءالله چند سال دیگر هلو می‌دهد. جانمی‌جان! قرار است امسال هم بابا یک نهال بخرد و توی باغچه‌ی کوچک خانه‌ی‌مان بکاریم. راستی تو تا حالا نهال کاشتی؟

روزهای آخر اسفند هم که نگو. یک روز آن روز نیکوکاری است. من سه‌تا دفتر اضافه دارم. تصمیم گرفتم در این روز آن‌ها را به کسانی که احتیاج دارند، هدیه بدهم. راستی تو چه چیزی را می‌خواهی هدیه بدهی؟

در این روزهای آخر سال هم به بزرگ‌ترها در خانه‌تکانی کمک کن تا سال جدید را با پاکی و تمیزی شروع کنی. پیشاپیش سال نو مبارک!

ماه اسفند روزهای مهم دیگری هم دارد، مثل:

ششم اسفند، ولادت امام محمدباقرA.

هشتم اسفند، شهادت امام علی‌النقیA.

چهاردهم اسفند، روز احسان و نیکوکاری.

پانزدهم اسفند، روز درخت‌کاری.

پانزدهم اسفند، ولادت امام محمدتقیA.

هیجدهم اسفند، ولادت امام علیA و روز پدر.

بیستم اسفند، وفات حضرت زینبB

بیستم اسفند، روز راهیان نور.

بیست‌ودوم اسفند، روز بزرگ‌داشت شهدا.

بیست‌و‌نهم اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت ایران.

CAPTCHA Image