شوق کعبه

10.22081/poopak.2020.70456

شوق کعبه


شوق کعبه

عفت زینلی

ماه رجب دنیا

بسیار زیبا شد

روی زمین آن‌ روز

خورشید پیدا شد

 

چشمان دنیا را

پر نور و روشن کرد

پیغام شادی را

او با خودش آورد

 

 

 

کعبه چه شوقی داشت

وقتی که او را دید

تنها همان یک‌بار

در عمر خود، خندید

تولد امام امیرالمومنینA و روز پدر مبارک باد

CAPTCHA Image