جدول 32 سؤال با یک حدیث

10.22081/poopak.2020.70463

جدول 32 سؤال با یک حدیث


جدول 32 سؤال، یک حدیث

طراح: حسین کریمشاهی‌بیدگلی

راهنمایی:

این جدول 32 سؤال دارد که پاسخ همه‌ی سؤال‌ها چهار حرفی است. پس از حل کامل جدول، از پشت سر هم قرار دادن حروف خانه‌های رنگی، به حدیثی از امام علیA دست پیدا خواهید کرد.

در اسفند، سال‌روز تولد امام علیA است و این روز را به شما تبریک می‌گوییم.

1. میوه‌ی دانه دانه‌ی سرخ و شیرین.

2. صفت شیطان در سوره‌ی ناس.

3. دعایی که معمولاً سه‌شنبه‌ها خوانده می‌شود.

4. حضرت فاطمه ...B.، همسر امام علیA است.

5. پیامبری که در شکم ماهی قرار گرفت.

6. آب بر اثر گرمای شدید، تبدیل به .... می‌شود.

7. سخنی که دروغ نیست.

8. روزی که امام علیA به امامت رسید، روز عید .... است.

9. نام آخرین پیامبرخداF.

10. این هم لقب معروف آخرین پیامبرخداF.

11. لقب امام دهمA به معنی «هدایت‌کننده».

12. میلاد امام محمد ِ.... را به شما تهنیت می‌گوییم.

13. یکی از فروع دین اسلام که مانند خمس است.

14. نام مادر گرامی رسول اکرمF.

15. بین پیچ و مُهره قرار می‌گیرد.

16. بالای چشم است.

17. در ماه رمضان، .... می‌گیریم.

18. حُکم شرعی که یک مرجع تقلید می‌دهد.

19. خنک‌کننده‌‌ی خانگی مانند کولر.

20. شش‌صد به علاوه‌ی چهارصد.

21. مخالفِ گرمی.

22. بیست‌ونهم اسفند «روز ملی شدن .... نفت» است.

23. دومین سوره‌ی قرآن.

24. گاهی به جای وضو مجبور می‌شویم با خاک، .... کنیم.

25. در روز قیامت، جایگاه انسان‌های بد، .... است.

26. به کسی که از مراسم حج بازمی‌گردد، .... می‌گویند.

27. لقب امام محمدتقیA که سال‌روز تولدش را به شما  تهنیت می‌گوییم.

28. اهل شهر پشمک و باقلوا.

29. نام مادر امام زمانo.

30. نصف هر چیزی.

31. دوست قدیمی شِن.

 

32. پانزدهم اسفند، روز «.... کاری» است.

جدول 32 سؤال، یک حدیث

طراح: حسین کریمشاهی‌بیدگلی

راهنمایی:

این جدول 32 سؤال دارد که پاسخ همه‌ی سؤال‌ها چهار حرفی است. پس از حل کامل جدول، از پشت سر هم قرار دادن حروف خانه‌های رنگی، به حدیثی از امام علیA دست پیدا خواهید کرد.

در اسفند، سال‌روز تولد امام علیA است و این روز را به شما تبریک می‌گوییم.

1. میوه‌ی دانه دانه‌ی سرخ و شیرین.

2. صفت شیطان در سوره‌ی ناس.

3. دعایی که معمولاً سه‌شنبه‌ها خوانده می‌شود.

4. حضرت فاطمه ...B.، همسر امام علیA است.

5. پیامبری که در شکم ماهی قرار گرفت.

6. آب بر اثر گرمای شدید، تبدیل به .... می‌شود.

7. سخنی که دروغ نیست.

8. روزی که امام علیA به امامت رسید، روز عید .... است.

9. نام آخرین پیامبرخداF.

10. این هم لقب معروف آخرین پیامبرخداF.

11. لقب امام دهمA به معنی «هدایت‌کننده».

12. میلاد امام محمد ِ.... را به شما تهنیت می‌گوییم.

13. یکی از فروع دین اسلام که مانند خمس است.

14. نام مادر گرامی رسول اکرمF.

15. بین پیچ و مُهره قرار می‌گیرد.

16. بالای چشم است.

17. در ماه رمضان، .... می‌گیریم.

18. حُکم شرعی که یک مرجع تقلید می‌دهد.

19. خنک‌کننده‌‌ی خانگی مانند کولر.

20. شش‌صد به علاوه‌ی چهارصد.

21. مخالفِ گرمی.

22. بیست‌ونهم اسفند «روز ملی شدن .... نفت» است.

23. دومین سوره‌ی قرآن.

24. گاهی به جای وضو مجبور می‌شویم با خاک، .... کنیم.

25. در روز قیامت، جایگاه انسان‌های بد، .... است.

26. به کسی که از مراسم حج بازمی‌گردد، .... می‌گویند.

27. لقب امام محمدتقیA که سال‌روز تولدش را به شما  تهنیت می‌گوییم.

28. اهل شهر پشمک و باقلوا.

29. نام مادر امام زمانo.

30. نصف هر چیزی.

31. دوست قدیمی شِن.

32. پانزدهم اسفند، روز «.... کاری» است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

CAPTCHA Image