داستان ترجمه

10.22081/poopak.2020.70467

داستان ترجمه


گربه‌ی وحشی! گربه‌ی وحشی!

نویسنده: سجال مِتا

تصویرگر: روحان چاک راوارتی

مترجم: رابعه راد

1. سلام خوبین؟

2. بعضی از گربه‌های وحشی راه راه هستند. مثل این ببر که در تصویر می‌بینید.

3. بعضی از گربه‌های وحشی یال دارند؛ مثل این شیر!

4. بعضی از گربه‌های وحشی خال‌خالی‌اند؛ مثل این پلنگ و این گربه‌ی پلنگی!

5. بعضی از گربه‌های وحشی به راحتی از درخت بالا می‌روند؛ مثل این پلنگ‌ها که بالای درخت هستند.

6. بعضی از گربه‌های وحشی بالای کوه‌ها زندگی می‌کنند. مثل پلنگ برفی و گربه‌ی پالاس.

7. بعضی از گربه‌های وحشی در صحرا زندگی می‌کنند به آن‌ها گربه‌ی صحرایی می‌گویند.

8. بعضی از گربه‌ها گوش‌های مودار دارند. مثل این‌ها!

9. بعضی از گربه‌های وحشی ماهی‌گیری را خیلی دوست دارند. به آن‌ها گربه‌ی ماهی‌گیری می‌گویند.

10. کوچک‌ترین گربه‌های وحشی در دنیا را می‌توانید در این تصویر ببینید؛ گربه‌ی خال‌خالیِ بداخلاق.

11. بعضی از گربه‌های وحشی مانند گربه‌ی خانگی هستند؛ مثل گربه‌ی جنگلی و گربه‌ی طلایی!

12. اما همه‌ی این‌ها به غیر از من، گربه‌ی وحشی هستند.

CAPTCHA Image