10.22081/poopak.2021.70494

رسول مهربانی - تو فرق داری با همه

رسول مهربانی

زهرا داوری 

چه اتفاق خوبی

میان غار افتاد

زمین و آسمان را

خدا به بنده‌اش داد

 

فرشته‌ها چه جشنی

برای او گرفتند

شکوفه‌ها از اسمش

چه رنگ و بو گرفتند

 

خدا به دست او داد

کتاب آسمانی

محمد امین شد

رسول مهربانی

 

تو فرق داری با همه...

برای حضرت علی(ع)

منیره هاشمی

 

در بهترین جای زمین

آرام و زیبا آمدی

کعبه در آغوشت گرفت

وقتی به دنیا آمدی

*

لبخند زیبای تو بود

شیرین‌تر از خرما و قند

تو فرق داری با همه

این را یتیمان گفته‌اند

*

تو فرق داری با همه

چون که امام اولی

تکرار خواهم کرد من

نام قشنگت را علی!

CAPTCHA Image