10.22081/poopak.2021.70498

جدول

* روز درخت‌کاری

میوه‌ی قرآنی زرد و سیاه

میوه‌ی تابستانی هسته درشت

درختِ لرزان

درختی که هم‌نام سوغات اصفهان است

میوه‌ی گرم‌سیری بدون هسته و زرد

میوه‌ای با مزه‌ی گَس

میوه‌ی ریزِ سبزرنگ قرآنی

* پنج سوره‌ی قرآن با عبارت «الحمدلله» شروع می‌شود. نام آن‌ها را بنویس.

 

* جدول

افقی:

1. دانشجوی دانشگاه‌های فنی، سرانجام یک .... می‌شود که پنجم اسفند روز اوست.

2. همیشه با شر رقابت دارد!

3. «سفید» در زبان ترکی- جهت و طرف.

4. با «رُفت» معنی جارو کردن می‌دهد.

5. قسمت‌های بزرگ جغرافیایی هر کشور.

عمودی:

1. سازش کردن و نق نزدن.

2. کمان و خمیدگی.

3. خیاط با آن سروکار دارد- مجسمه‌ی چوبی و سنگی که در قدیم می‌پرستیدند.

4. ظرف بزرگ غذاخوری.

5. درجه‌ای در نیروی نظامی.

CAPTCHA Image