مهربان مثل شما

10.22081/poopak.2019.70526

مهربان مثل شما


مهربان، مثل شما

عفت زینلی

زائرم در شهر قم

آمدم امشب حرم

چادری گل‌دار را

بر سر خود کرده‌ام

 

بر ضریح پاک تو

می‌کشم آهسته دست

با تو صحبت می‌کنم

نام تو معصومه(س) است

 

معنی معصومه هست

بی‌گناه و با خدا

دوست دارم تا شوم

مهربان مثل شما

CAPTCHA Image