40 خانه، یک آیه

10.22081/poopak.2019.70560

40 خانه، یک آیه


جدول

40 خانه، یک آیه

طراح: حسین کریمشاهی‌بیدگلی

راهنمایی:

پاسخ هر سؤال را براساس شماره‌های نوشته شده که هر کدام برای یک حرف است، در خانه‌های جدول قرار دهید. پس از قرار دادن تمامی پاسخ‌ها، با معنی آیه‌ای از قرآن کریم آشنا خواهید شد. بعد از این‌که معنی آیه را به دست آوردید با سؤال از بزرگ‌ترها به شماره‌ی آیه و نام سوره‌ی آن هم خواهید رسید.

1. پارچه یا فرش که روی آن نماز می‌خوانیم. خانه‌های 9- 18- 35– 4– 13.

2. یکی از آفریده‌های خدا که هم نور فراوان دارد و هم گرمای فراوان. خانه‌های 3- 19- 38– 33- 6– 20.

3. واحد شمارش هواپیما. خانه‌های 37– 30– 2– 26– 20.

4. به خشکی وسط دریا و اقیانوس، .... می‌گویند. خانه‌های 18– 23– 7– 27– 12.

5. پایتخت کشور ترکیه که همسایه‌ی شرقی ایران است. خانه‌های 1– 26–11– 8– 30- 35.

6. گاهی برای نماز خواندن، مجبور می‌شویم به جای وضو گرفتن، .... کنیم. خانه‌های 10– 32– 24– 16.

7. نوعی نوردهنده که در همه‌ی خانه‌ها هست و باید کم‌مصرف آن را استفاده کنیم. خانه‌های 14– 15– 22– 5– 29– 25.

8. نوعی خودروی باربری که از «وانت» بزرگ‌تر است. خانه‌های 11- 21– 24– 39- 2– 26.

9. انگشتِ کنارِ انگشت شَست. خانه‌های 28– 33– 36– 27– 12.

CAPTCHA Image