پیدا کنید

10.22081/poopak.2020.70602

پیدا کنید


سرگرمی

محمدرضا محمدی

در نقاشیِ زیر چه می‌بینید؟ لطفاً جاهایی را که در آن، نقطه وجود دارد (به همان رنگ نقطه) رنگ‌آمیزی کنید تا به شکل اصلی نقاشی‌تان برسید.

CAPTCHA Image