سرگرمی

10.22081/poopak.2021.70612

سرگرمی


سرگرمی

جدول

حسین کریمشاهی‌بیدگلی

افقی:

1. چهاردهم خرداد، سال‌روز درگذشت اولین رهبر انقلاب اسلامی ایران، امام ..... است.

2. اشاره به دور- حیوان دریایی.

3. روز ولادت حضرتِ فاطمه‌ی .....، روز دختر نام‌گذاری شده است.

4. ماهِ زمستانی- نصفِ کلمه‌ی نصیر.

5. نفس آدمِ خسته- خوابِ خوب و شیرین.

6. روز فتح خرمشهر را روز مقاومت، ..... و پیروزی نامیده‌اند.

7. مرتبه‌ای در عددها- نیم صدای کبوتر.

عمودی:

1. دومین رهبر انقلاب اسلامی ایران، امام ..... است.

2. جلوگیری کردن و باز داشتن از انجام کاری- کارِ خوب.

3. اولین عدد سه رقمی- بخش اول کلمه‌ی ثابت.

4. خراب و مخالفِ آباد.

5. روز به زبان عربی- جانب و طرف.

6. «آدم .....» نام دیگر «ربات» است.

7. مخلوط خاک و آب- سال‌روز شهادتِ «امام جعفر .....» امسال با شانزدهم خرداد برابر شده است.

 

CAPTCHA Image