مکان شناسی-شناخت شغل ها- همراه سوره ها

10.22081/poopak.2021.70613

مکان شناسی-شناخت شغل ها- همراه سوره ها

موضوعات


مکان‌شناسی

رنگ من آبی است و در شرق شهر زنجان قرار گرفته‌ام. من از آثار مهم معماری ایرانی و اسلامی هستم که در فهرست آثار میراث جهانی هم ثبت شده‌ام. از نظر وسعت و بزرگی، رتبه‌ی سوم را در جهان دارم.

من به دستور سلطان‌محمد خدابنده در این شهر که پایتخت حکومت ایلخانیان بود، ساخته شدم. من هشت ضلعی هستم و هشت مناره در اطرافم قرار دارد. در حاشیه‌ی طاق‌هایم، آیه‌های قرآن و اسم‌های خداوند با خطی زیبا نوشته شده است.

 

من ..... هستم.

 

همراه سوره‌ها

 

شش سوره‌ی قرآن با حرفِ «ح» شروع می‌شود. نام آن‌ها را بنویس. 

 

 

شناخت شغل‌ها

 

 

 

هر اسم، تو را یاد کدام شغل می‌اندازد.

 

 گلِ رُس                  ساطور                     عقربه                    تخته سیاه            

CAPTCHA Image