10.22081/poopak.2021.70615

روزی حلال

قلک من

روزیِ حلال

غلامرضا حیدری ابهری

 

آیا کار کردن عبادت حساب می‌شود؟

بله، حضرت محمد(ص) فرموده است: «عبادت، هفتاد قسمت است که برترین قسمت آن، به دست آوردن روزی حلال است.» ایشان هم‌چنین فرموده است: «کسی که برای به دست آوردن مخارج خانواده‌اش زحمت بکشد، مانند رزمنده‌ی در راه خداست.»

از مورچه یاد بگیرید!

روزی امام صادق(ع) فرمود: «آیا هر یک از شما از مورچه ناتوان‌تر است؟ مورچه با کوشش، روزی خود را به لانه‌اش می‌کشد.»

چه کار می‌کنی؟

یک روز امام صادق(ع) از دوستش پرسید: «چه کار می‌کنی؟» او گفت: «این روزها کار نمی‌کنم.»

امام صادق(ع) خیلی ناراحت شدند و فرمودند: «همین‌طور است که مال و ثروت‌تان از بین می‌رود.» یعنی اگر آدم‌ها کسب و کار را کنار بگذارند. رفته‌رفته فقیر و بی‌پول می‌شوند.

آیا پیامبران و امامان نیز کار می‌کردند و پول درمی‌آوردند؟

بله، آن‌ها نیز مانند بقیه‌ی مردم اهل کسب و کار بودند. برای نمونه، حضرت داود(ع) از راه زره‌بافی پول درمی‌آورد؛ حضرت آدم(ع) کشاورزی می‌کرد؛ حضرت ادریس(ع) خیاط بود؛ حضرت نوح(ع) نجار بود؛ حضرت هود(ع)نیز به تجارت می‌پرداخت و حضرت ابراهیم(ع) و حضرت موسی(ع) هم چوپان بودند.

شغل حضرت محمد(ص)

حضرت محمد(ص) نیز در همه‌ی عمرش کار می‌کرد. در نوجوانی چوپان بود و گوسفندان مردم را به چرا می‌برد. در جوانی هم مدتی همراه عمویش، ابوطالب، به تجارت مشغول بود. پس از رفتن به مدینه نیز کارش اداره‌ی حکومت اسلامی بود.

امامان نیز مثل پیامبر(ص) اهل کسب و کار بودند.

شما چرا؟

در یک روز گرم، امام باقر(ع) به مزرعه‌ی خود رفته بود و کشاورزی می‌کرد. حضرت به شدت عرق می‌ریخت. یکی به آن بزرگوار گفت: «چرا شما که مردی محترم هستید این‌طور خودتان را به زحمت می‌اندازید و کار می‌کنید؟»

امام(ع) فرمود: «من کار می‌کنم تا خودم و خانواده‌ام، به تو و بقیه‌ی مردم نیاز پیدا نکنیم.»

مرا رها کنید!

امام صادق(ع) در باغ خود کار می‌کرد که یکی از یارانش به حضرت گفت: «فدایت شوم! اجازه دهید ما به جای شما کار کنیم یا خدمت‌کاران به جای شما کار کنند.» امام(ع) فرمود: «نه، مرا رها کنید. دوست دارم که خدا ببیند من با دست خود کار می‌کنم و با رنج و زحمت، روزیِ حلال به دست می‌آورم.»

آیا به جای کار کردن، مردم می‌توانند در خانه بنشینند و فقط دعا کنند؟

نه، دعا جای کار کردن را نمی‌گیرد و خدا دعای افراد تنبل را نمی‌پذیرد. خدا به حرف آدم‌هایی که از کار فرار می‌کنند، گوش نمی‌دهد. این دعاها فایده‌ای ندارند.

بروید کار کنید

در زمان حضرت محمد(ص)، گروهی از مسلمانان دست از کار کشیدند و فقط مشغول دعا و عبادت شدند. آن‌ها به مردم می‌گفتند: «ما دیگر کار نمی‌کنیم. ما فقط دعا و عبادت می‌کنیم. خدا خودش روزی و خرج زندگی ما را می‌رساند.» وقتی خبر این کار آن‌ها به حضرت محمد(ص) رسید، به آن‌ها فرمود: «هر کس از کار دست بردارد و فقط دعا کند. دعایش نتیجه نمی‌دهد. بروید و برای به دست آوردن روزی تلاش کنید.»

با استفاده از کتاب «پول، خدا، بچه‌ها»، نوشته‌ی غلامرضا حیدری‌ابهری، نشر جمال

CAPTCHA Image