10.22081/poopak.2020.70673

ورزش و سرعت

ورزش در خانه

ورزش و سرعت

ژیلا طاهری

۱

شما این بازی را می‌توانید به همراه پدر یا مادر یا خواهر و برادر خود انجام دهید. این یک بازی دو نفره در خانه است.

شرح بازی:

هر دو حریف پاهای خود را داخل یک سطل محکم یا ساک دسته‌دار قرار می‌دهند و حالت پرشی از بین موانعی که چیده‌اند به صورت مارپیچ گذر می‌کنند. هر کسی که اول به خط پایان برسد به جایزه دست پیدا می‌کند.

۲

در این بازی شما باید خط‌های تقارن را با دو رنگ بکشید و سعی کنید با سرعت از بالای خطوط با دستان‌تان حرکت کنید و به انتهای خطوط برسید. برنده کسی است که در حین حرکت دستش از خطوط خارج نشود.

۳

شما این بازی را می‌توانید با پدر و مادر یا اعضای خانواده‌ی خود انجام دهید. به جعبه‌ی شیرینی یک بند یا نخ ببندید و انتهای بند را باید به دور یک بطری پلاستیکی بپیچید. هر کسی زودتر توانست جعبه‌ی جایزه‌دار را به طرف خودش برساند، برنده است. جایزه‌ای که داخل جعبه است می‌تواند هر چیزی باشد.

۴

وسایل مورد نیاز این بازی یک میز یا تخته، سطل خالی و بیست عدد مدادرنگی است.

دوست شما از بالای میزی که شیب‌دار است مدادرنگی‌ها را با دو دستش تند تند رها می‌کند و حالا شما باید سریع سطل را در مسیر مداد رنگی‌ها بگیرید و داخل سطل بریزید.

5

این بازی فقط به دو مقوا به اندازه‌ی برگه‌ی A4 و یک حریف و یک جایزه احتیاج دارد. شما باید برگه‌ها را کنار پاهای‌تان پچینید و با جفت‌پا روی مقوا بروید و دوباره مقوای پشتی را به جلو آورده و دوباره با جفت‌پا روی مقوا بروید. هر کسی زودتر به جایزه در خط پایان برسد، برنده است.

۶

وسایل مورد نیاز این بازی دوتا لیوان یک بار مصرف، دوتا نی و جایزه است.

شما باید با فوتی که داخل نی می‌کنید لیوان یک‌بار مصرف را به حرکت درآورید. هر کسی زودتر به خط پایان برسد، برنده است.

CAPTCHA Image