خانواده‌ی آقای باکلاس

10.22081/poopak.2020.70704

خانواده‌ی آقای باکلاس


طنز

خانواده‌ی آقای باکلاس

سیدناصر هاشمی

1- این خانواده آقای باکلاس است.

2- آن‌ها خانواده‌ی خیلی شادی هستند.

3- و خیلی دوست دارند با ماشین قشنگ‌شان به مهمانی بروند.

4- بچه‌ها چون باکلاس هستند در مهمانی و عیددیدنی یک‌جا آرام و بدون سروصدا می‌نشینند.

5- و به پسته نیز خیلی علاقه دارند. حتی اگر آن پسته کور باشد.

6- سعی می‌کنند میزبان را اذیت نکنند.

7- و همان‌طور بی سروصدا برمی‌گردند.

CAPTCHA Image