سرگرمی

10.22081/poopak.2020.70726

سرگرمی


جدول

طراح: حسین کریمشاهی‌بیدگلی

افقی:

1. روز ضربت خوردن حضرت علی(ع) در سال چهلم هجری به دست ابن‌ملجم مرادی (لعنت‌الله‌ علیه)

2. رها و بدون وابستگی - حیوان قطبی و جنگلی - جلوی آب می‌بندند.

3. من و تو - طولانی و کشیده - حضرت علی(ع) می‌فرماید: «هیچ چیز بهتر از ...... نیست.»

4. وجود دارد – بزرگ‌تر از دریاچه و کوچک‌تر از اقیانوس - در پیشگاه خدا سر بر زمین گذاشتن.

5. مقام و جایگاه – خانه‌ی زنبور عسل - اشاره به دور.

6. از نعمت‌های خداوند که از آسمان فرو می‌ریزد - بیهوده و باطل.

7. حرف چهاردهم انگلیسی - یکی از جنگ‌های حضرت علی(ع) - درخت لرزان - حرص و طمع.

8. نظم و ترتیب دادن و زیبا کردن صورت - لباس خانم‌ها.

9. شخص - درون تخم‌مرغ است – عمل‌کننده.

10. ما پیرو ...... رسول‌الله هستیم - چوب خشک - قسمتی از پا.

11. اندام نورس در انتهای شاخه‌ی درخت - جمع دَد به معنی حیوانات وحشی - «نمره»ی بی‌سروته!

12. از ماه‌های شمسی - بعد از اول - کلمه‌ای برای دعا به معنی خدای من!

13. مجلّات مختلف برای این گروه سِنّی چاپ و نشر می‌شود.

عمودی:

1. نسبت به یک‌دیگر ...... نباشیم تا از زندگی بیش‌تر لذت ببریم – سوره‌ی سی‌ودوم قرآن.

2. کشور ایران، سی‌ویک ...... دارد - از میوه‌ها که پوست آن قهوه‌ای است.

3. به دنیا آوردن - با آن درخت قطع می‌کنند - هفدهمین سوره‌ی قرآن.

4. سارق - نام همسر حضرت ابراهیم(ع) - اهل کشور هندوستان است.

5. حافظه‌ی رایانه - رسول خدا(ص) فرمود: «...... نور چشم من است» - پیامبر الهی در قرآن.

 6. جمع مدرک - واحد پول کشور ترکیه - بخش اوّل کلمه‌ی مکتب.

7. خواهر امام حسن(ع) و امام حسین(ع) - محکم و سخت.

8. مغز آدمی - کسی که در رشته‌ی ادبیات استاد است - از استان‌های ایران.

9. صدمه و آسیب - حال بسیار بد بیمار را می‌گویند - آدم ساده‌لوح و زودباور.

10. پایه و رکن - خداحافظی کردن - «...... البلاغه» کتابِ سخنان امام علی(ع) است.

11. لقب امام چهارم - آخرین سوره از قرآن - «شما»ی انگلیسی.

12. پیامبر اکرم(ص): نماز ...... دین است - به پایان رساندن.

13. تازه و نو - ماه رمضان، ماه ...... بر پیامبر اکرم(ص) است

CAPTCHA Image