خانواده آقای باکلاس

10.22081/poopak.2020.70727

خانواده آقای باکلاس


خنده منده

خانواده آقای باکلاس

(تصویر کوچک خانواده کنار این تیتر نیز مناسب است.)

 

1- خانواده‌ی آقای باکلاس خیلی هنرمند هستند.

(تصویر خانواده که پدر در حال آواز خواندن است و بچه‌ها در حال کوبیدن روی قابلمه و مادر و مادربزرگ هم گوش خود را گرفته‌اند.)

2- بچه‌ها هنر نقاشی را هم دوست دارند.

(تصویر بچه‌ها که مشغول نقاشی روی در و دیوار هستند. پدر و مادر هم با تعجب بچه‌ها را نگاه می‌کنند.)

3- فوتبال نیز ورزش مورد علاقه‌ی آن‌هاست.

(تصویر بچه‌ها که سه نفری ایستاده‌اند کنار هم و با توپ فوتبال عکس یادگاری گرفته‌اند. تمام وسایل خانه هم شکسته است.)

4- در اسب‌سواری نیز مهارت دارند و هر روز تمرین می‌کنند.

(تصویر بچه‌ها که هر کدام تکه چوبی را سوار شده‌اند و در خانه دنبال هم می‌دوند.)

5- به گل‌کاری و درخت‌کاری هم علاقه دارند.

(تصویر بچه‌ها که در تمام ظرف‌های خانه گل کاشته‌اند حتی در لیوان و پارچ آب و ... و بیلچه در دست، هنر خود را نگاه می‌کنند و پدر و مادر و مادربزرگ هم با تعجب آن‌ها را نگاه می‌کنند.)

6- هنر عکاسی آن‌ها که حرف ندارد.

(تصویر بچه‌ها که تعدادی عکس به دیوار چسبانده‌اند در یک عکس فقط دماغ مادربزرگ معلوم است. در یک عکس فقط نیمه سمت راست کله مادر معلوم است. در یک عکس هم پدر و مادر و مادربزرگ هستند که کله‌های‌شان در عکس نیست. خود بچه‌ها هم هر کدام با دوربین عکاسی ایستاده‌اند کنار عکس‌ها.)

7- بچه‌ها حتی در بافندگی هم مهارت دارند.

(تصویر پدر که روی مبل نشسته و مشغول خواندن روزنامه است. بچه‌ها پشت مبل قایم شده‌اند و هر کدام یک نخ از اطراف ژاکت پدر گرفته‌اند و مشغول بافتن کلاه هستند.)

8- در تنها چیزی که مهارت ندارند، درس خواندن است.

(تصویر پسر خانواده که سر کلاس دو دستش را بالا گرفته و یک پایش را نیز بالا گرفته. روی تخته سیاه نوشته شده 11=2+2)                        

 

CAPTCHA Image