جدول مثلث

10.22081/poopak.2020.70768

جدول مثلث

موضوعات


جدول

جدول مثلث

طراح: حسین کریمشاهی‌بیدگلی

1. امسال سی‌ویکمین سالگرد رحلت .... را در چهاردهم خرداد گرامی می‌داریم– بعد از روز می‌آید.

2. یکی از رشته‌های مهندسی که موضوع آن طراحی و ساختن ساختمان است- به نمازهای روزانه که در پنج نوبت می‌خوانیم، نمازهای «....» می‌گویند.

3. به نمازی که در وقت مخصوص خودش خوانده می‌شود، نماز «.....» می‌گویند و مخالف آن «نماز قضا»ست- با نظم و تربیت- ناشنوا.

4. ابر غلیظ پایین آمده تا نزدیک زمین- شغلی که در آن گیاهان و میوه‌ها کاشته و نگه‌داری و برداشت می‌شود.

5. در خانه از آن بالا و پایین می‌رویم- ابتدا و نخست.

6. لباسی که معمولاً روحانیون می‌پوشند- مسیر و جاده.

7. آشوب و جنگ و دعوا – بخش دوم کلمه‌ی «هنر».

8. امام خمینی آخرین جمعه‌ی ماه رمضان را «.....» نام‌گذاری کردند.

9. جعبه‌ی چوبی یا آهنی که داخل آن وسایل می‌گذاریم.

10. دانه‌ی خوش‌بوکننده‌ی چای.

11. بعد از اول و قبل از سوم.

12. پنج سوره‌ی قرآن با کلمه‌ی .... شروع می‌شود مانند سوره‌ی فَلَق.

 

الف. پیشوای ششم شیعیان که سال‌روز شهادت ایشان را تسلیت می‌گوییم.

ب. قسمتی از دستگاه گوارش- مخلوط شن، ماسه و سیمان و آب- رها و آزاد.

پ. اگر و شاید- روز «.... خرداد» روز آغاز انقلاب اسلامی مردم ایران است.

ت. من و تو- نصفِ کلاه- «قُلوه» از خوردنی‌های گوسفند است؛ اما حروف آن جا به جا شد!

ث. روز سوم خرداد، سال‌روز آزادسازی شهر .... از دست دشمن است- مُردن به خاطر غم و غصه.

ج. هم نام دختر است و هم نام گل- «شانس» بی سر!

چ. جمعِ کلمه‌ی ظاهر که واژه‌ای عربی است.

ح. غذای ساده با تخم‌مرغ.

خ. شما به زبان انگلیسی- نگاه خیره به یک جا یا یک نفر.

د. به سوره‌هایی که در شهر مکه نازل شده است، سوره‌های «......» می‌گویند.

ذ. لبنیات از آن درست می‌شود.

ر. میوه‌ای برای خورشت و مربا.

CAPTCHA Image