جدولِ حرف «ی»

10.22081/poopak.2019.70911

جدولِ حرف «ی»


جدولِ حرف «ی»

طراح: حسین کریمشاهی

 

افقی:

1. چهلمین روز شهادت امام ....(ع) را که روز اربعین است، به شما تسلیت می‌گوییم- سوا از هم- صد تقسیم بر پنج.

2. لوله‌ای در دستگاه گوارش بدن- پایتختکشور فرانسه- روز در زبان عربی.

4. دوست و رفیق- کمی از هر چیزی.

5. تر و مرطوب- چه چیزی است؟- سهپنجم کلمه‌ی کبریت.

6. کلمه‌ای برای ابراز ناراحتی و تأسف- همراهِ گِل می‌آید- مخالف هوایی.

7. دائمی و پیوسته- زشت است و زیبا نیست.

8- پایه و اساس- تخم‌مرغ تولید می‌کند!- سال به زبان ترکی.

9. «شهین» بدون حرف اول- نام پسرانه- چه کسی است؟

10. پیش‌قراول و جلودار سپاه و لشکر- زهرآلود.

12. لوله‌ای در دستگاه تنفسی- شهری خوش‌ آب‌وهوا نزدیک کاشان- بخش دوم کلمه‌ی آبیار.

13. گرفتار و دربند- ظلم و جفا- گُم نیست.

عمودی:

1. نام پسرانه- «موهبت» بدون حرف اول و آخر- هم ‌نام گُل است و هم ‌نام دخترانه.

2. رمزآلود و پنهانی- شهری در استان آذربایجانِ شرقی- گل سفید و خوش‌بو.

4. ناامیدی و دل‌زدگی- از روی بخت و اقبال.

5. مخالف جوان- وسیله‌ی دفاعی اسب- اشاره به نزدیک.

6. مکان و محل نوشیدنی پر مصرف ایرانی‌ها- کشوری در قاره‌ی اروپا.

7. ماهی، نهنگ، هشت‌پا و غیره جانداران .... هستند- بخشی از سود درآمد مردم که به دولت می‌دهند.

8. در آن خودت را می‌بینی- لطیف و مقابلِ خشن- از آن‌طرف نام یکی از بهترین فوتبالیست‌های جهان است.

9. به فرزندان اهلِ بیت(ع)،..... می‌گویند نام پرنده‌ای است- گرسنه نیست.

10. «مرکزی» درهم ریخته- مقابلِ «کِیفی».

12. طرف و جهت- مخالف تشویق- خاطر و حافظه.

 

13- پاکیزه- موی‌گردن شیر و اسب- جذاب و دل‌ربا.

جدولِ حرف «ی»

طراح: حسین کریمشاهی

افقی:

1. چهلمین روز شهادت امام ....(ع) را که روز اربعین است، به شما تسلیت می‌گوییم- سوا از هم- صد تقسیم بر پنج.

2. لوله‌ای در دستگاه گوارش بدن- پایتختکشور فرانسه- روز در زبان عربی.

4. دوست و رفیق- کمی از هر چیزی.

5. تر و مرطوب- چه چیزی است؟- سهپنجم کلمه‌ی کبریت.

6. کلمه‌ای برای ابراز ناراحتی و تأسف- همراهِ گِل می‌آید- مخالف هوایی.

7. دائمی و پیوسته- زشت است و زیبا نیست.

8- پایه و اساس- تخم‌مرغ تولید می‌کند!- سال به زبان ترکی.

9. «شهین» بدون حرف اول- نام پسرانه- چه کسی است؟

10. پیش‌قراول و جلودار سپاه و لشکر- زهرآلود.

12. لوله‌ای در دستگاه تنفسی- شهری خوش‌ آب‌وهوا نزدیک کاشان- بخش دوم کلمه‌ی آبیار.

13. گرفتار و دربند- ظلم و جفا- گُم نیست.

عمودی:

1. نام پسرانه- «موهبت» بدون حرف اول و آخر- هم ‌نام گُل است و هم ‌نام دخترانه.

2. رمزآلود و پنهانی- شهری در استان آذربایجانِ شرقی- گل سفید و خوش‌بو.

4. ناامیدی و دل‌زدگی- از روی بخت و اقبال.

5. مخالف جوان- وسیله‌ی دفاعی اسب- اشاره به نزدیک.

6. مکان و محل نوشیدنی پر مصرف ایرانی‌ها- کشوری در قاره‌ی اروپا.

7. ماهی، نهنگ، هشت‌پا و غیره جانداران .... هستند- بخشی از سود درآمد مردم که به دولت می‌دهند.

8. در آن خودت را می‌بینی- لطیف و مقابلِ خشن- از آن‌طرف نام یکی از بهترین فوتبالیست‌های جهان است.

9. به فرزندان اهلِ بیت(ع)،..... می‌گویند نام پرنده‌ای است- گرسنه نیست.

10. «مرکزی» درهم ریخته- مقابلِ «کِیفی».

12. طرف و جهت- مخالف تشویق- خاطر و حافظه.

13- پاکیزه- موی‌گردن شیر و اسب- جذاب و دل‌ربا.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

 

 

ی

 

 

 

 

 

 

 

ی

 

 

2

 

 

ی

 

 

 

 

 

 

 

ی

 

 

3

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

4

 

 

ی

 

 

 

 

 

 

 

ی

 

 

5

 

 

ی

 

 

 

 

 

 

 

ی

 

 

6

 

 

ی

 

 

 

 

 

 

 

ی

 

 

7

 

 

ی

 

 

 

 

 

 

 

ی

 

 

8

 

 

ی

 

 

 

 

 

 

 

ی

 

 

9

 

 

ی

 

 

 

 

 

 

 

ی

 

 

10

 

 

ی

 

 

 

 

 

 

 

ی

 

 

11

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

12

 

 

ی

 

 

 

 

 

 

 

ی

 

 

13

 

 

ی

 

 

 

 

 

 

 

ی

 

 

 

 

CAPTCHA Image