شعر

10.22081/poopak.2019.70912

شعر


هوای تازه

 

محمود پوروهاب

 

قرآن که می‌خوانَد

حس می‌کنم انگار

دارد هوای تازه می‌آید

چون جَرجَر باران

آهنگ پای تازه می‌آید

قرآن که می‌خوانَد

عطر خدا را می‌توان بو کرد

غم را

از سینه جارو کرد

CAPTCHA Image