جدول قرآنی

10.22081/poopak.2019.70915

جدول قرآنی


جدول قرآنی

 

ابراهیم زارعی

 

یادآوری: پس از پاسخ‌گویی به تمامی سؤال‌ها، ستون رنگی را بخوانید تا به پیام جدول که کلامی گوهربار از حضرت علی(ع) است، برسید.

1. چهل‌وچهارمین سوره‌ی قرآن به معنای دود.

2. نام دیگر سوره‌ی بنی‌اسرائیل.

3. سوره‌ی روشنایی.

4. نودویکمین سوره‌ی قرآن به معنای خورشید.

5. حضرت ابراهیم به .... پیامبران مشهور است.

6. بیست‌ویکمین سوره‌ی قرآن به معنای پیامبران.

7. پیامبری در شکم ماهی.

8.. هم سوره‌ی سی‌وسوم قرآن است و هم جنگ پیامبر با کافران.

9. سوره‌ی زنبور عسل.

10. سوره‌ای با دو بسم‌الله به معنای مورچه.

11. نام دیگر سوره‌ی توحید.

12. کسی که از طرف خدا برای هدایت مردم برگزیده شود.

13. پنجاه‌ویکمین سوره‌ی قرآن که از سوره‌های مکّی است.

14. سوره‌ی پیامبر خوش‌سیما.

15. سوره‌ی سیزدهم قرآن که از سوره‌های مدنی است.

16. ششمین سوره‌ی قرآن به معنای چهارپایان.

17. نام دیگر سوره‌ی داوود که سی‌وچهارمین سوره‌ی قرآن است.

18. نودوپنجمین سوره‌ی قرآن کریم که نام میوه‌ای است.

CAPTCHA Image