رنگ آمیزی کنید

10.22081/poopak.2019.70927

رنگ آمیزی کنید


سرگرمی

 

محمدرضا محمدی

 

در نقاشیِ زیر چه می‌بینید؟ لطفاً جاهایی را که در آن، نقطه وجود دارد (به همان رنگ نقطه) رنگ‌آمیزی کنید تا به شکل اصلی نقاشی‌تان برسید.

CAPTCHA Image