10.22081/poopak.2020.70942

ورزش

ورزش در خانه

ژیلا طاهری

شما خوب می‌دانید که با انجام دادن ورزش می‌توانید بدنی قوی و روحیه‌ی شادی داشته باشید. پس اگر می‌خواهید همیشه سالم و پر انرژی باشید ورزش کنید

ده حرکت عالی در ورزش هست که می‌توانید آن‌ها را در خانه انجام دهید. شما باید هر حرکت را پنج‌تا ده بار تکرار کنید.

1. صاف می‌ایستیم و روی پنجه‌ها بلند می‌‌شویم.

2. مانند صندلی می‌نشینیم و دوباره می‌ایستیم.

3. مانند شکل به دو طرف خم می‌شویم.

4. روی یک پا می‌ایستیم و تعادل خود را حفظ می‌کنیم.

5. مانند شکل می‌نشینیم و دست‌ها را به طرف جلو می‌بریم.

6. چهار دست و پا روی زمین خم می‌شویم.

7. روی زمین می‌خوابیم و پاها را به دو طرف باز می‌کنیم.

8. پاها را با دست می‌گیریم و زانوها را بالا و پایین می‌بریم.

9. خم می‌شویم و بدن را مانند عروسک خیمه شب بازی رها می‌کنیم.

10. روی زمین می‌خوابیم و اعضای بدن را رها می‌کنیم.

CAPTCHA Image