10.22081/poopak.2020.70944

او کیست

موضوعات

سرگرمی

 

طراح: حسین کریمشاهی‌بیدگلی

 

در جدول روبه‌رو، نام تعدادی از دعاهای معروف آمده است، آن ها را پیدا کنید و خط بزنید. در پایان، شش حرف خط نخورده باقی می‌ماند که نام یک دعای دیگر است.

 

او کیست؟

 

نامش «مهدی» بود و در خرّمشاه یزد به دنیا آمد. او تنها لذت زندگی‌اش، کتاب خواندن بود. این چهرهِ اوّلین نویسنده‌ای است که در ایران به فکر نوشتن داستان برای کودکان و نوجوانان افتاد. به همین دلیل به او لقب «پدر ادبیات کودکان و نوجوانان ایران» را داده‌اند. او کتاب‌های خوبی برای بچّه‌ها نوشته است. روز درگذشت او را که در هجدهم تیر 1388 بود، روز «ملی ادبیات کودکان و نوجوانان» نام‌گذاری کرده‌اند. اسم بعضی از کتاب‌هایش هست:

قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب، قصه‌های چهارده معصوم(ع)، قصه‌های قرآن، قند و عسل و...

CAPTCHA Image