یک آیه از قرآن

10.22081/poopak.2020.70945

یک آیه از قرآن

موضوعات


در خانه‌های زیر، ده ویژگی یک انسان خوب به صورت درهم ریخته آمده است. آن‌ها را پیدا کرده و بنویسید و سعی کنید این‌گونه باشید.

ب ن ه م ر ا              ا ر ب د ب ر           ف ا و ا د ر

                   ت ا م ن د ا را           ه د ن ب خ ش                             ا ا ز پ ک ه ی                             ض ع م و ا ت                         ا گ و ر ت س

                   و خ و ش ل ق          ز ا د ر ا ر                         

یک آیه از قرآن

حروف را طبق شماره‌ها در جدول بنویس تا با ترجمه‌ی یک آیه از قرآن آشنا شوی.

لقب امام پنجم(ع): 11- 3-10-8

سوره‌ی91 قرآن: 12- 13-15

پروردگار و «الله»1-6-9

عربی «زنان با ایمان» در قرآن: 7- 4-7-5-14-16

CAPTCHA Image