رنگ بزنید

10.22081/poopak.2020.70947

رنگ بزنید


سرگرمی

محمدرضا محمدی

رنگ بزنید

 

در این نقاشی چه می‌بینید؟ لطفاً جاهایی را که در آن نقطه وجود دارد (به همان رنگ نقطه) رنگ‌آمیزی کنید تا به شکل اصلی نقاشی‌تان برسید.

CAPTCHA Image