ای مادر خوبم

10.22081/poopak.2020.70952

ای مادر خوبم


ای مادر خوبم

 

محمد علی‌محمدی

 

وقتی که می‌خندی

یک خانه می‌خندد

مثل گل سوسن

پروانه می‌خندد

 

وقتی تو خوش‌حالی

گل‌های ما نازند

رنگین‌کمان عشق

در خانه می‌سازند

 

 

 

 

عطر تو می‌پیچد

هر جای این خانه

چون شوق یک پرواز

در بال پروانه

 

ای مادر خوبم

لبخند خورشیدی

هم خوب و زیبایی

هم عشق و امیدی

CAPTCHA Image