بیایید کاردستی بسازیم

10.22081/poopak.2021.70959

بیایید کاردستی بسازیم


بیایید کاردستی بسازیم

عروسک بندانگشتی

وجیهه سالاری

1- از مامان بخواهید یک دستکش ظرفشویی غیرقابل استفاده را به شما بدهد. بعد سر انگشتانش را با قیچی ببرید.

2- سر انگشت‌ها را برعکس کنید و روی آن‌ها نقاشی بکشید.

3- شما می‌توانید یک داستان از خودتان بنویسید. سپس نقاشی داستان را بکشید.

4- برای داستان‌تان شخصیت‌های مختلفی انتخاب کرده، آن‌ها را نقاشی کنید.

5- حالا می‌توانید با آن شخصیت‌ها یک نمایش عروسکی زیبا اجرا کنید.

CAPTCHA Image