شعر

10.22081/poopak.2019.70966

شعر


ویژه‌نامه‌ی قرآن 3

مانند پروانه

افسانه شعبان‌نژاد

 

من آرزو دارم که روزی

مثل پدر قرآن بخوانم

در گوشه‌ای بنشینم آرام

از قصه‌های آن بخوانم

 

من خوب می‌دانم که قرآن

از هدیه‌های آسمان است

هر حرف زیبایی که دارد

حرف خدای مهربان است

 

قرآن برایم مثل باغی‌ست

باغی پر از گل‌های خوش‌بو

باید همیشه دوست باشم

مانند یک پروانه با او

CAPTCHA Image