پیدا کنید!

10.22081/poopak.2019.70984

پیدا کنید!


سرگرمی

پیدا کنید!

محمدرضا محمدی

در این نقاشی چه می‌بینید؟ لطفاً جاهایی را که در آن، نقطه وجود دارد رنگ کنید تا به شکل اصلی نقاشی‌تان برسید.

CAPTCHA Image