من شبیه آفتابگردان می‌شوم

10.22081/poopak.2019.70986

من شبیه آفتابگردان می‌شوم


توی جاده‌ی امید

طیبه رضوانی

من شبیه آفتابگردان می‌شوم

وقتی می‌خواهم از کشورم دفاع کنم، مثل شیر قدرتمند و مثل کوه استوارم.

زهراسادات نواب- نُه‌ساله

وقتی خوش‌حالم شبیه قاصدکی هستم که در آسمان پرواز می‌کنم و وقتی عصبانی‌ام شبیه دریا طوفانی می‌شوم.

تسنیم ناصرخاکی- ده‌ساله

وقتی ناراحتم مثل ابر بهاری گریه می‌کنم. وقتی به مهمانی می‌روم و لباس‌های زیبا می‌پوشم مثل پروانه‌های رنگی رنگی می‌شوم.

فاطمه نجف‌زاده- نُه‌ساله

وقتی تب می‌کنم صورتم مثل خورشید داغ می‌شود.

زینب سلیمانی- دَه‌ساله

وقتی خوابم مثل باد که هوهو می‌کند من هم خروپف می‌کنم.

فاطمه رضائیان- نُه‌ساله

وقتی نماز می‌خوانم مثل باغ پر از گل‌های بهشتیِ سبز می‌شوم و وقتی خوش‌حالم مثل پرنده‌ها بال در می‌آورم.

فاطمه کرباسی- هشت‌ساله

وقتی می‌خواهم برای کسی نقشه بکشم شبیه روباه حیله‌گر می‌شوم.

فاطمه قربانی- هشت‌ساله

وقتی به عروسی می‌روم شبیه پری دریایی می‌شوم.

زهرا محبی- دَه‌ساله

وقتی ناراحتم لب‌هایم شبیه قوس رنگین‌کمان می‌شود و وقتی شادم مثل خرگوش این‌طرف و آن‌طرف می‌دوم.

ضحی‌سادات موذن- دَه‌ساله

وقتی ورزش می‌کنم مثل چمنی که باد بهش می‌خورد خم و راست می‌شوم.

فاطمه رضایی- ده‌ساله

وقتی برای بابا و مامان ناز می‌کنم مثل گل آفتابگردانی می‌شوم که برای خورشید ناز می‌کند.

زهراهدی آشتیانی- دَه‌ساله

CAPTCHA Image