10.22081/poopak.2021.71257

فهرست پوپک تیر1400

فهرست پوپک تیر1400

 

تقویم روزها/3

شعر/4

داستان/ تازه وارد/6

پی‌نما/ آدم باید.../8

بچه‌ها خبر/10

سرگرمی/12

در باغ مهربانی/ سرود تشکر/14

گزارش/ تابستان، اوقات فراغت و کرونا/16

سرگرمی ایرانی/18

خنده منده/ فسقلی و کرونا/20

داستان ضرب‌المثل‌ها/ پلنگ‌های شاهنامه/22

معرفی نرم‌افزار/ کفشدوزک/24

کبوتر نامه‌رسان/26

داستان‌ترجمه/ تو نباید حرف بزنی!/30

بیایید کاردستی بسازیم/33

قصه‌های شاهنامه/ کاوه/38

ایران زیبای ما/40

CAPTCHA Image