کرونا- مهمان

10.22081/poopak.2021.71370

کرونا- مهمان


کرونا

احمد خدادوست

بابابزرگم

دارد کرونا

بیچاره مانده

در خانه تنها

 

نه رفت‌وآمد

نه حرف و خنده

افتاده در دام

مثل پرنده

 

هستم برایش

هر لحظه دلتنگ

اما برایش

هی می‌زنم زنگ

 

در ارتباطم

با او شب و روز

می‌دیدم ای کاش

او را من امروز!

 

مهمان

صبا فیروزی

با سطل و با یک بیلچه

تا عصر بازی می‌کنم

با ماسه‌های ساحلی

هی خانه‌سازی می‌کنم

 

مهمان برایم می‌رسد

یک لاک‌پشت و یک ملخ

باید پذیرایی کنم

با برگ سبز و آب یخ

 

با دوستان تازه‌ام

من خاله‌بازی می‌کنم

در خانه‌های ماسه‌ای

مهمان‌نوازی می‌کنم

CAPTCHA Image