دایناسور(2)

10.22081/poopak.2021.71377

دایناسور(2)


5- مثل شکل با ورق فویل دُم دایناسور را بسازید.

6- با کاغذ، دایناسور را بپوشانید، سپس روی آن گچ و یا چسب بمالید.

7- حالا دایناسور را به رنگ دلخواه‌تان رنگ کنید.

8- زمانی که خدا دانیاسورهای واقعی را آفرید خیلی بزرگ بودند. بعضی از آن‌ها اندازه‌ی یک ساختمان بیست طبقه بودند!

CAPTCHA Image