من پیاده‌روی اربعین را دوست دارم

10.22081/poopak.2021.71533

من پیاده‌روی اربعین را دوست دارم

موضوعات


عکس و حرف

من پیاده‌روی اربعین را دوست دارم

سعید عسکری

چند سال پیش که هنوز کرونا نیامده بود مردم ایران به پیاده‌روی اربعین می‌رفتند. یعنی از شهر نجف تا کربلا را پیاده می‌رفتند. در آن روزها عراقی‌ها از زائران ایرانی و کشورهای دیگر به خوبی و مهربانی پذیرایی می‌کردند. کودکان عراقی هم و با شور و شوق خاصی به استقبال زائران می‌آمدند و هر کاری که از دست‌شان برمی‌آمد، انجام می‌دادند.

عده‌ای از آن‌ها به استقبال زائران می‌آمدند و به آن‌ها خوش‌آمد می‌گفتند.

بعضی از کودکان سقای کوچکی می‌شدند و به زائران آب می‌دادند.

بعضی از آن‌ها چای و غذا تقسیم می‌کردند.

تعدادی از کودکان عراقی هم، محل برگزاری نماز جماعت را آماده می‌کردند.

بعضی...

پیاده‌روی اربعین هر سال پرشورتر از سال قبل برگزار می‌شود. این مراسم بزرگ، واقعاً دیدنی و خاطره‌انگیز است. حتماً کودکان عراقی هم این روزها منتظر آمدن ایرانی‌ها هستند. دعا کنید کرونا به زودی تمام شود تا دوباره زائران امام حسین(ع) بتوانند به کربلا بروند و در کنار هم باشند.

CAPTCHA Image