من فکر کی کنم- آفریده های خدا

10.22081/poopak.2021.71558

سرگرمی

حسین کریمشاهی‌بیدگلی

من فکر می‌کنم

جواد به پدرش گفت: «بابا! می‌شود با هم مسابقه بدهیم؟» پدر پرسید: «چه مسابقه‌ای؟»

جواد گفت: «مسابقه‌ی فکربازی! به این صورت که من چند سؤال می‌نویسم، شما فکرت را درباره‌ی آن می‌نویسی و بعد جای‌مان را عوض می‌کنیم.» پدر قبول کرد. جواد سؤال را نوشت. حالا شما مانند پدر جواد، فکربازی کنید.

- من فکر می‌کنم که آینده............................  

- من فکر می‌کنم که طاووس.........................

- من فکر می‌کنم که دوست بد....................

- من فکر می‌کنم که خدا.........................

آفریده‌های خدا

خلبان در هواپیما گفت: «مسافران عزیز! حالا که در آسمانِ بیکران هستیم، چند دقیقه به آفریده‌ها و شگفتی‌های آسمان فکر کنید و آن‌ها را بنویسید. در پایان پرواز به نوشته‌های شما جایزه خواهیم داد.

اگر تو مسافر آن هواپیما بودی، کدام آفریده‌های آسمانی را می‌نوشتی؟

CAPTCHA Image