فهرست پوپک آبان 1400

10.22081/poopak.2021.71616

فهرست پوپک آبان 1400


فهرست پوپک آبان 1400

 

سرمقاله/ دیگر میز را خط‌خطی نمی‌کنم/3

شعر/4

داستان/ آقاقورباغه/6

گزارش/ از یک میلیون هم بیش‌تر می‌شود/8

سرگرمی/10

در باغ مهربانی/ باغ پرندگان/12

بچه‌ها خبر/14

عکس و حرف/ نمایشگاه کتاب/16

داستان طنز/ خر فوتبالیست/18

شعر/20

قلک من/ قیمت/22

سرگرمی/ (به سفارش مدیر هنری)/24

معرفی بازی/ نبرد هور/26

داستان‌ترجمه/ میرا و آمرا/28

بیایید کاردستی بسازیم/30

کبوتر نامه‌رسان/32

آگهی/34

فرم اشتراک/37

قصه‌های شاهنامه/ سلم، تور و ایرج/38

ایران زیبای ما/40

CAPTCHA Image