دیگر میز را خط‌خطی نمی‌کنم

10.22081/poopak.2021.71617

دیگر میز را خط‌خطی نمی‌کنم


سرمقاله

دیگر میز را خط‌خطی نمی‌کنم

سمیه قاسمی

* سلام مائده!

خوبی؟

- سلام داداش کوچیکه. تو خوبی؟ چی‌کار می‌کنی؟

* خوبم. دارم انشا می‌نویسم. همیشه تو برای انشا کمکم می‌کردی.

- موضوعش چیه؟

* درباره‌ی آفریده‌های خدا. من چی بنویسم؟

- آخه چیزی تو دنیا نیست که آفریده‌ی خدا نباشه؛ حتی چیزهای خوبی که فکر می‌کنیم خودمون می‌سازیم.

* فقط اونا نمی‌تونن حرف بزنن.

- چرا، حرف می‌زنن. ما صداشونو نمی‌شنویم.

* آها، یادته با هم خوندیم.

شهید دانش‌آموزی1 که صدای همه چیز رو شنیده بود.

که خدا رو ستایش می‌کردن؟

- توی قرآن هم هست که همه‌ی موجودات تسبیح می‌گن.

حضرت سلیمان با هدهد و مورچه حرف زد.

* از وقتی دارم به انشا فکر می‌کنم، دیگه برگ درختا رو نمی‌کَنم. میز خط‌خطی نمی‌کنم. تو چی‌کار می‌کنی؟ بچه‌های جهادی‌تون خوبن؟

- من و بچه‌های جهادی توی بیمارستان هر کاری از دست‌مون برمیاد انجام می‌دیم.

* هنوز هم مریض هست؟

- بله... خیلی مواظب باشین. جاهای پر جمعیت رفت و آمد نکنید. بهداشت رو رعایت کنید. واکسن هم یادتون نره!

* و از خدا کمک بخوایم.

- آره داداش خوبم، برای همه‌ی آدمای دنیا دعا کن!

راستی روزت مبارک!

روز دانش‌آموز

  1. شهید احمدعلی نیّری.
CAPTCHA Image