10.22081/poopak.2021.71623

نمایشگاه کتاب

عکس و حرف

نمایشگاه کتاب

سعید عسگری

کرونا فقط مدارس و بعضی از شغل‌ها را تعطیل نکرده است. یکی از فعالیت‌های خوب فرهنگی که به خاطر کرونا تعطیل شده، نمایشگاه‌های کتاب است. در سال‌های قبل نمایشگاه‌های کتاب در شهرهای مختلف و تهران برگزار می‌شد.

* در نمایشگاه‌ها بچه‌ها با شور و شوق خود را به نمایشگاه می‌رساندند تا با کتاب‌های جدید آشنا شوند.

* در نمایشگاه‌ها کتاب‌های زیادی عرضه می‌شد.

* بعضی از مادربزرگ‌ها هم همراه نوه‌های‌شان به نمایشگاه می‌آمدند.

* بچه‌های خردسال هم با دیدن آن همه کتاب ذوق‌زده می‌شدند.

* در نمایشگاه کتاب‌های جالبی را می‌شد دید، مثل کتاب‌های ضد آب که به کتاب حمام معروف هستند.

* نویسنده‌های کودک و نوجوان هم به نمایشگاه می‌آمدند و بچه‌ها از تجربیات آن‌ها استفاده می‌کردند.

* بچه‌ها با صنایع چاپ کتاب هم می‌توانستند آشنا بشوند.

* بخش نقاشی هم یکی از بخش‌های پر طرف‌دار نمایشگاه بود.

مطمئن باشید کرونا به زودی از بین می‌رود و دوباره نمایشگاه‌های کتاب رونق می‌گیرند.

CAPTCHA Image