بیایید کاردستی بسازیم

10.22081/poopak.2021.71628

بیایید کاردستی بسازیم


بیایید کاردستی بسازیم

گلدان

وجیهه سالاری

  1. وسایل لازم: ظرف نوشابه، چاقو و قیچی، ماژیک و گلی که برای تزیین گلدان استفاده می‌کنیم.
  2. در قسمت پایین نوشابه، با ماژیک علامت بگذارید.
  3. سپس با استفاده از قیچی آن را از بطری جدا کنید تا گلدان خود را بسازید.
  4. می‌توانید با اسپری رنگ گلدان را سفید کنید.
  5. صورت یک گربه را روی گلدان نقاشی کنید.
  6. هر گلی را که دوست دارید توی گلدان بکارید.
  7. وقتی به آفریده‌های زیبای خدا نگاه می‌کنیم. دل‌مان از دیدن‌شان سیر نمی‌شود.
CAPTCHA Image