10.22081/poopak.2020.71681

برای فصل گرما- کاش

برای فصل گرما

احمد خدادوست

تمام لحظه‌ها فکر

تمام لحظه‌ها کار

نداری استراحت

پریده رنگت انگار

*

چرا باید شب و روز

به فکر کار باشی

همه خوابیده باشند

تو شب بیدار باشی

*

مگر مجبور هستی

 

 

که شب‌کاری بگیری

دلم ناراحت توست

تو خوب و بی‌نظیری

*

برو بابای خسته

بگیر از کارفرما

دو هفته استراحت

برای فصل گرما

 

کاش

زهرا داوری

کاش می‌رفتم سفر

کاش می‌‎رفتم به باغ

یا به اقیانوس‌ها

پیش دلفین‌های چاق

 

کاش می‌رفتم سفر

تا خودِ قطب شمال

یا که می‌رفتم به ماه

چند سال و چند سال

 

توی دنیا واقعاً

از سفر چی بهتر است؟

وای، تابستان چه‌‌قدر

با سفر شیرین‌تر است!

 

CAPTCHA Image