10.22081/poopak.2020.71691

داشته‎ها

داشتههای من

مجید ملامحمدی

بعضی‌ها داشته‌های‌شان را چیزهایی مثل پول، ماشین مدل بالا و خانه‎های خیلی بزرگ می‌دانند.

اما داشته‌های من یک خدای خوب و بزرگ است. خدایی که در همه‌ی کارها به من کمک می‌کند.

داشته‌های من یک خانواده‌ی خوب، پدر و مادر عزیز، مدرسه و معلم مهربان هستند.

ای خدای خوب من، به خاطر همه‌ی این نعمت‌ها‎ از تو سپاسگزارم!

به خاطر نعمت‌های سلامتی، موفقیت و ایمان...!

من چه‌قدر دوستت دارم ای خدای عزیز!

«اگر نعمت‌های خدا را بشمارید هرگز نمی‌توانید آن‌ها را به شمارش دربیاورید. خداوند بخشنده و مهربان است.»

سوره‌ی نحل، آیه‌ی 18

 

 

CAPTCHA Image