سرگرمی(1)

10.22081/poopak.2021.71835

سرگرمی(1)


سرگرمی

حسین کریمشاهی‌بیدگلی

  • در هر دایره ویژگی‌هایی آمده که ویژه‌ی انسان‌هاست، و موجودات دیگر این ویژگی‌ها را ندارند. با جابه‌جا کردن حروف، آن‌ها را پیدا کن.

راستی! چه‌قدر خوب است که همه‌ی ما این‌ها را داشته باشیم.

ا ی س گ ت و ر ی

د ی ا ف و ر ا

س و خ ا ت

ف ن ت و ی ر

  • حتماً نام شهیدان حسین فهمیده و بهنام محمدی را شنیده‌ای که برای دفاع از کشورمان، جان خود را فدا کردند. حتماً چند وقت پیش شنیدی که شهید علی لندی برای نجات جان همسایگان خود، جانش را از دست داد. کاری که این عزیزان و مانند این‎ها انجام می‌دهند، ویژگی‌های مثبت یک انسان خوب است. این ویژگی‌ها را می‌شناسی؟ آن‌ها را کامل کن.

مسئـ.......

وظ..........

فد............

دلـ............

شجـ......

CAPTCHA Image