سرگرمی(2)

10.22081/poopak.2021.71837

سرگرمی(2)


  • سرگرمی

    حسین کریمشاهی‌بیدگلی

  • یاسر و حمید با هم بازی می‌کردند. یاسر ماشین کوکیِ حمید را برداشت. حمید ناراحت شد و گفت: «اسباب‌بازی خودمه! تو چرا برداشتی؟» مادر حمید متوجه شد. گفت: «حمیدجان! تو نباید به خاطر یک ماشین کوکی دوستت را ناراحت کنی. تو باید گذشت داشته باشی و اجازه بدهی دوستانت هم از اسبا‌ب‌بازی‌های تو استفاده کنند.»

بچه‌ها! اگر مانند این حکایت برای شما اتفاق بیفته، واکنش شما چیه؟ بنویس.

من...............................

من دوست دارم...............

معنیِ کار من در برابر دوستم،.......... است.

 

  • در جدول زیر ویژگی‌هایی از انسان مثبت آمده است. آن‌ها را پیدا کن. سپس حرف اول آن‌ها را پشت سر هم قرار بده تا با یک ویژگی دیگر آشنا شوی. راستی! هر ویژگی که در خودت می‌بینی، با رنگ مورد علاقه‌ات رنگ بزن.

بزرگ‌اندیشی

بداخلاقی

خودمراقبتی

حسادت

دروغ‌گویی

شکرگزاری

مغرور بودن

شجاعت

 

 

  • حروف را طبق شماره‌ها در جدول بنویس تا به رمز برسی.

1

2

3

4

5

6

7

8

9     

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

  • تنها آفریده‌ی خدا که عقل دارد. خانه‌های: 4-11- 3- 18- 2
  • مقابل خوش‌بختی. خانه‌های: 6- 17- 6- 12- 15- 10
  • سلامتی بدن. خانه‌های: 20- 5- 17- 7- 19- 15- 10
  • مقابل خوش‌اخلاقی. خانه‌های: 6- 17- 4- 16- 13- 1- 14- 10
CAPTCHA Image