حرکت‌های کششی قبل و بعد از خواب

10.22081/poopak.2020.71913

حرکت‌های کششی قبل و بعد از خواب


ورزش در خانه

حرکت‌های کششی قبل و بعد از خواب

ژیلا طاهری

۱

به حالت کسی که خوابیده دراز بکشید. دست‌ها در کنار بدن باشد. چشم‌ها بسته و رو به آسمان نگاه کنید. فقط ۲۰ثانیه.

۲

زانوها را به داخل سینه بکشید. فقط20ثانیه.

۳

بدن را به حالت پل درآورید. دقت کنید که سر و شانه روی زمین باشد. فقط ۲۰ثانیه.

۴

روی زمین دراز بکشید. پاها را از قسمت زانو جمع کنید به داخل شکم، سپس سرشانه و سر را به سمت مخالف پاها بچرخانید. فقط 20ثانیه.

۵

بنشینید. از کمر به سمت پاها خود را خم کنید و به سمت جلو خود را بکشید. می‌توانید دست‌ها را به روی عضله‌ی ران پا بگذارید یا این‌که دست‌ها را هم جهت با سر و شانه بکشید. فقط 20ثانیه.

۶

روی زانوها بنشینید و طوری سرتان را خم کنید که گویی می‌خواهید آسمان را نگاه کنید. دست‌ها تکیه‌گاه بدن است. در این حالت به بدن خود کش بدهید. فقط۲۰ثانیه.

۷

ما ایرانی‌ها این حالت را شبیه به یک مار می‌دانیم. روی شکم می‌خوابیم. دست‌ها را صاف روی زمین می‌گذاریم و سینه را از روی زمین بلند می‌کنیم. پاها کشیده است. فقط۲۰ثانیه.

۸

به حالت زمانی که برای نماز سجده می‌رویم، می‌نشینیم، ولی دست‌ها را از بغل گوش‌های‌مان به سمت جلو می‌کشیم. این هم فقط 20ثانیه.

۹

و در آخرین حرکت به روی زانو نشسته، دست‌ها را بالای زانو می‌گذاریم. سر رو به جلو و به مدت ۲۰ثانیه تمرکز می‌کنیم، سپس شبیه به یک قهرمان می‌نشینیم.

CAPTCHA Image