رنگ و قصه

10.22081/poopak.2020.71927

رنگ و قصه


رنگ و قصه

دوست خوبم، این طراحی را رنگ کن و ادامه‌ی قصه‌ی زیر را بنویس.

شهریور سال 1359 بود. بعضی‌ها به کشور ما حمله کرده بودند. آمریکا و اسرائیل و چند کشور دیگر به آن‌ها پول و اسلحه می‌دادند. مردان شجاع ما به جبهه رفتند و جلوی دشمن ایستادند. علی‌اصغر هم دوست داشت به جبهه برود؛ اما سن کمی داشت. او پیش فرمانده‌ی بسیج رفت و گفت...

CAPTCHA Image