برد و باخت در بازی

10.22081/poopak.2022.72162

برد و باخت در بازی


دوستانه

برد و باخت در بازی

مهدیس حسینی

من بازی کردن با دوستانم را دوست دارم، موقع بازی کردن گاهی برنده می‌شوم و گاهی ممکن است ببازم. من فوتبال را خیلی دوست دارم. وقتی با دوستانم فوتبال بازی می‌کنیم، اگر تیم مقابل برنده شود من اصلاً عصبانی نمی‌شوم، بلکه در پایان بازی می‌گویم: «آفرین! شما امروز خیلی خوب بازی کردید.»

تیم درست کردن و مسابقه دادن با دوستانم خیلی لذت‌بخش است. مهم نیست چه کسی برنده می‌شود. اگر تیم مقابل برنده شد، من می‌گویم مسابقه‌ی خوبی بود.

*

گاهی هم دوست دارم مسابقه‌ی تیم مورد علاقه‌ام را تماشا کنم.

اگر تیم مورد علاقه‌ام برنده شود. من خیلی خوش‌حال می‌شوم؛ و اگر ببازد ناراحت می‌شوم؛ اما می‌دانم که دوباره مسابقه می‌دهند و امید دارم که در مسابقه‌ی جدید برنده شوند.

من و برادرم بازی‌های زیادی انجام می‌دهیم. اگر برادرم برنده شود من عصبانی نمی‌شوم و جیغ و داد نمی‌کنم. اسبا‌ب‌بازی‌ها را پرت نمی‌کنم. به او آفرین می‌گویم و می‌دانم بعضی وقت‌ها او برنده می‌شود و گاهی اوقات من برنده می‌شوم.

من خیلی خوش‌حال هستم که دوستان خوب زیادی دارم.

به خودم افتخار می‌کنم؛ چون می‌دانم که بازی کردن و خوش گذراندن خیلی مهم‌تر از برنده شدن در بازی است.

- شما وقتی در بازی برنده یا بازنده می‌شوید چه کار می‌کنید؟

- به نظر شما بردن یا باختن در بازی تا چه اندازه مهم است؟

CAPTCHA Image