10.22081/poopak.2022.72169

بوی خدا- آقای ماشین- یادش به خیر

آقای ماشین

زهرا سهراباتی

آقای ماشین

خوابیده آن‎جا

او بار دارد

در برف وسرما

 

بارش همیشه

الوار و چوب است

با این همه بار

سرحال و خوب است

رنگش کمی زرد

با خطی مشکی

دنیای پاکش

سبز و زرشکی

 

آقای شوفر

خوب است با او

هستند با هم

دور از هیاهو

 

یادش بخیر

فرشته ابراهیمی نیا

لیوان ما امروز

از دست من افتاد

تِقّی شکست و بعد

محکم صدایی داد

*

او دوستانی داشت

در ظرفشویی‌مان

هی گریه می‌کردند

از رفتن لیوان

*

یک ساعت بعدش

دیدم که مامانم

لیوان نو آورد

ای جانمی جانم

 

گفتم خدا را شکر

پایان خوبی بود

یادش بخیر آن هم

لیوان خوبی بود

CAPTCHA Image